TDK Kumu

TDK ( TANDİŞ DESTEK KUMU )

Eryas Tandiş Destek Kumu, plakalı tip tandişlerde çalışma astarıyla dış astar arasında yeralan emniyet astarında kullanılır. Burada Eryas Tandiş Destek kumu 1760 °C ye kadar sıcaklığa dayanıklı refrakter bir malzeme olmasından dolayı çalışma astarındaki yüksek sıcaklığa dayanarak ısı izalasyonu sağlamaktadır.

Tandişin dış astarını yüksek sıcaklıktan dolayı oluşabilecek etkenlerden korumaktadır. Böylelikle emniyet astarında oluşabilecek bakım-onarım masraflarını asgari düzeye indirmektedir.

Ayrıca Eryas Tandiş Destek Kumu yüksek sinterleşme derecesine sahip olması ve bünyesindeki suyun % 2 den az olması tandiş plakalarının söküm işlemini kolaylaştırarak zaman ve işçilikten tasarruf edilmesini sağlar

tdk

TDK olarak ürün boyutlarımız

0 – 1 mm

0 – 3 mm

1 – 3 mm

* İstenilen her boyutta ürün üretilebilmektedir.

tandis4tandis2tandis3